فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Railroader

American: ˈreɪlˌroʊdər British: ˈreɪlrəʊdə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    کارگر راه‌آهن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد railroader

  1. noun An employee of a railroad
    Synonyms: trainman, railroad man, railwayman, railway man

ارجاع به لغت railroader

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «railroader» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/railroader

لغات نزدیک railroader

پیشنهاد بهبود معانی