فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Railroad

ˈreɪlroʊd ˈreɪlrəʊd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  railroaded
 • شکل سوم:

  railroaded
 • سوم شخص مفرد:

  railroads
 • وجه وصفی حال:

  railroading
 • شکل جمع:

  railroads

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A2
  راه آهن، خط آهن، راه آهن و مخلفات آن (واگن‌ها و ایستگاه‌ها وغیره)، ترن، قطار، شرکت یا اداره‌ی راه آهن
 • verb - transitive
  سفر با قطار حمل کردن، با راه آهن فرستادن یا سفر کردن
 • verb - transitive
  (آمریکا- عامیانه) با شتاب تصویب کردن ( و اجازه ی بحث و مداقه ندادن)، با شتاب انجام دادن، چپاندن، عجولانه کردن یا به عمل آوردن
  • - to railroad a bill through Congress
  • - باشتاب لایحه‌ای را از کنگره‌ی آمریکا گذراندن
  • - I won't be railroaded into buying a house I don't like.
  • - کسی نمی‌تواند خانه‌ای را که دوست ندارم باعجله به من قالب کند.
 • verb - transitive
  (آمریکا- عامیانه) ناحق به زندان فرستادن، (به اتهام دروغین و یا محاکمه‌ی عجولانه) محکوم کردن
 • verb - intransitive
  کارمند شرکت راه‌آهن بودن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد railroad

 1. noun train line
  Synonyms: elevated railway, line, metro, monorail, rail line, railway, streetcar line, subway, tracks, trolley line, tube, underground railway

ارجاع به لغت railroad

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «railroad» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/railroad

لغات نزدیک railroad

پیشنهاد بهبود معانی