Sedgy معنی

  • پر از جگن
آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک آمریکایی

    ˈsedʒi
  • فونتیک بریتانیایی

    ˈsedʒi

لغات نزدیک sedgy