Sedge معنی

  • Noun
    (گیاه‌شناسی) سعد کوفی، جگن، زنبق زرد
آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک آمریکایی

    sedʒ
  • فونتیک بریتانیایی

    sedʒ

لغات نزدیک sedge