فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Spare No Pains (in Doing Something)

spɛr noʊ peɪnz (ɪn ˈduɪŋ ˈsʌmθɪŋ) spɛː nəʊ peɪnz (ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ)
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • idiom
  (برای انجام دادن کاری) از هیچ‌ چیز مضایقه نکردن، کم نگذاشتن، کوتاهی نکردن، دریغ نکردن
  • - The chef spared no pains in creating a delicious dish for the guests.
  • - سرآشپز در پختن یک غذای خوشمزه برای مهمانان از هیچ چیز دریغ نکرد.
  • - The team was determined to win the championship and spared no pains in their training sessions.
  • - تیم برای بردن قهرمانی مصمم بود و در جلسات تمرینی از هیچ تلاشی مضایقه نکرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت spare no pains (in doing something)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «spare no pains (in doing something)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/spare-no-pains-in-doing-something

لغات نزدیک spare no pains (in doing something)

پیشنهاد بهبود معانی