Take Fright (at Something)

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • collocation
    رمیدن، ناگهان وحشت کردن (از چیزی)، ترسیدن (از چیزی)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت take fright (at something)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «take fright (at something)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/take fright (at something)

لغات نزدیک take fright (at something)

پیشنهاد بهبود معانی