What's The Idea?

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    (عامیانه) چه خبره؟، چی شده؟، چیه؟، منظور چیست؟
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت what's the idea?

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «what's the idea?» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/whats-the-idea

لغات نزدیک what's the idea?

پیشنهاد بهبود معانی