باسمه کاری کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • tie-dye
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک باسمه کاری کردن

پیشنهاد و بهبود معانی