بخش کثیف هر چیز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • soil
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک بخش کثیف هر چیز

پیشنهاد و بهبود معانی