ثابت کردن اشتباه کسی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • confute
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ثابت کردن اشتباه کسی

پیشنهاد و بهبود معانی