ثابت کردن به رای العین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • show
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ثابت کردن به رای العین

پیشنهاد و بهبود معانی