ثابت کردن در جای خود به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • wedge
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ثابت کردن در جای خود

پیشنهاد و بهبود معانی