ثابت کردن رنگ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • fix
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ثابت کردن رنگ

پیشنهاد و بهبود معانی