ثابت کردن فیلم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • develop
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ثابت کردن فیلم

پیشنهاد و بهبود معانی