ثابت کردن شهرت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • establish
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ثابت کردن شهرت

پیشنهاد و بهبود معانی