ثقیل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    saghil
  • heavy, indigestible
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ثقیل

لغات نزدیک ثقیل

پیشنهاد و بهبود معانی