صدا دادن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • play
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدا دادن

پیشنهاد و بهبود معانی