صدای شکستن ایجاد کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • crack
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدای شکستن ایجاد کردن

پیشنهاد و بهبود معانی