صراط به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    seraat
  • road, way
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صراط

لغات نزدیک صراط

پیشنهاد و بهبود معانی