صفحه دست چپ کتاب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • verso
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صفحه دست چپ کتاب

پیشنهاد و بهبود معانی