صفحه دست راست کتاب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • recto
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صفحه دست راست کتاب

پیشنهاد و بهبود معانی