صفحه دکمه ها در تلفن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • dial
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صفحه دکمه ها در تلفن

پیشنهاد و بهبود معانی