ضربه زدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • beat, bump, belt, concuss, poke, hit, strike, swing, tap, inflict, infliction, deliver
  • عامیانه land

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)