ضغف بنیه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • weak health or constitution, adynamia

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ضغف بنیه