ضغطه انگیز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • traumatic

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ضغطه انگیز