ضفدع به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    zefde'/ /zafda'
  • frog
  • ranula

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)