غامض سازی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • obfuscation

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک غامض سازی