غامض به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ghaamez
  • abstruse, obscure
  • عامیانه sticky, stickler

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غامض