پیچیده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pichide
  • wrapped, rolled, twisted, crooked, [fig.] intricate
  • بسیار
  • complex
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیچیده

پیشنهاد و بهبود معانی