ماندگار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • پایدار، مانا
 • فونتیک فارسی

  maandegaar
 • صفت
  permanent, staying, lasting, durable, abiding, resident, enduring, persistent, settled
  • - نیاکان من از لرستان کوچ کردند و در تهران ماندگار شدند.

  • - My ancestors migrated from Lorestan and settled in Tehran.
  • - اثرات ماندگار بیماری همه‌گیر

  • - the lasting effects of the pandemic
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ماندگار

لغات نزدیک ماندگار

پیشنهاد و بهبود معانی