مرگ در راه ایمان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • شهادت
  • martyrdom
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مرگ در راه ایمان

پیشنهاد و بهبود معانی