مستوجب مرگ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • حقوق capital
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مستوجب مرگ

پیشنهاد و بهبود معانی