معروف به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نامدار، مشهور
 • فونتیک فارسی

  ma'roof
 • صفت
  famous, famed, well-known, popular, renowned, known, reputed, celebrated, proverbial, reputable, distinguished
  • - اپلیکیشن فست‌دیکشنری یکی از معروف‌ترین اپلیکیشن‌های موبایل است.

  • - The Fast Dictionary app is one of the most popular dictionary apps for mobile devices.
  • - آهنگساز معروف آلمانی

  • - a famous German composer
  • - عطر و گلاب قمصر معروف است.

  • - The perfume and rose water of Ghamsar are famous.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد معروف

لغات نزدیک معروف

پیشنهاد و بهبود معانی