مغز پیشین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کالبد شناسی
  • cerebrum
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مغز پیشین

پیشنهاد و بهبود معانی