ملغمه کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • شیمی amalgamate
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ملغمه کردن

پیشنهاد و بهبود معانی