مهرداد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نام مرد
 • فونتیک فارسی

  mehrdaad
 • اسم خاص
  (masculine proper noun) Mehrdad
  • - دوستم مهرداد مرا برای شام به خانه‌اش دعوت کرد.

  • - My friend Mehrdad invited me to his house for dinner.
  • - هفته‌ی پیش مهرداد را در کنفرانس دیدم.

  • - I met Mehrdad at the conference last week.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مهرداد

پیشنهاد و بهبود معانی