مهره های پشت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کالبد شناسی
  • backbone
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مهره های پشت

پیشنهاد و بهبود معانی