موتورسوار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • کسی که سوار موتور است
 • فونتیک فارسی

  motorsavaar
 • اسم
  biker, motorcyclist
  • - گروه موتورسواران در رستوران کنار جاده برای نهار توقف کرد.

  • - The group of bikers stopped at the roadside diner for lunch.
  • - کلاه ایمنی موتورسوار از سرش محافظت کرد.

  • - The biker's helmet protected his head.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موتورسوار

پیشنهاد و بهبود معانی