موج بلند به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • رادیو
  • long wave
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موج بلند

پیشنهاد و بهبود معانی