میهن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • وطن، زادگاه
 • فونتیک فارسی

  mihan
 • اسم
  home, country, native country, homeland, mother country, motherland, fatherland
  • - آن‌ها جان خود را در راه میهن از دست دادند.

  • - They lost their lives for their country.
  • - آن‌ها حاضرند در راه میهن خود کشته شوند.

  • - They are ready to die for their country.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد میهن

پیشنهاد و بهبود معانی