پاساژ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • بازارچه
 • فونتیک فارسی

  paasaazh
 • اسم
  shopping center, shopping area
  • - پاساژ در آخر هفته بسیار شلوغ بود.

  • - The shopping center was bustling with people on the weekend.
  • - انتظار می‌رود ماه آینده پاساژ افتتاح شود.

  • - The new shopping center is expected to open next month.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پاساژ

لغات نزدیک پاساژ

پیشنهاد و بهبود معانی