پرطول و تفضیل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • سخن و نگارش
  • diffuse
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرطول و تفضیل

پیشنهاد و بهبود معانی