پر ژرفا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • بسیار
  • profound
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پر ژرفا

پیشنهاد و بهبود معانی