پر کله به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه brainy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پر کله

پیشنهاد و بهبود معانی