پستان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • سینه، عضوی از بدن پستانداران ماده که غدد شیردهی دارد
 • فونتیک فارسی

  pestaan
 • اسم
  breast, bosom, bust, boob, teat
  • - کودکانی که از بطری شیر می‌خورند و آنان که از پستان مادر شیر می‌خورند.

  • - Bottle-fed babies and those that are breast-fed.
  • - نوزاد از پستان مادر شیر می‌خورد.

  • - A baby drinks milk from the mother's breast.
  • - زنان را از نظر سرطان پستان مورد آزمایش قرار می‌دهند.

  • - Women are screened for breast cancer.
 • ناپسند tit, titty
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پستان

لغات نزدیک پستان

پیشنهاد و بهبود معانی