پس افت شده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • سفارشات و کارها و غیره
  • backlog
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پس افت شده

پیشنهاد و بهبود معانی