پس دستی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ضربه
  • backhand
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پس دستی

پیشنهاد و بهبود معانی