پشت نبشته به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • روی مدال و سکه و سپر و غیره
  • legend
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پشت نبشته

پیشنهاد و بهبود معانی