پوست انداختن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • to moult, [fig.] to have a hard time of it
  • molt
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پوست انداختن

پیشنهاد و بهبود معانی