پژواکی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • از نظر صدا
  • echoic
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پژواکی

پیشنهاد و بهبود معانی